Grondstabilisatie

Bodemstabilisatie onder een gevel

Als eerste voeren wij een handboring in het zand onder de gevel uit. Met het verkregen zandmonster kan de korrelopbouw worden bepaald, Indien nodig volgt een proefinjectie in het zand. Bij een positief resultaat kan de injectie van de bodem onder de gevel worden uitgevoerd.

Het is mogelijk om vervolgens recht langs de gevel het zand af te graven, zodat een kelder kan worden gerealiseerd.

Waterdichte bodem in een bouwkuip

Om een bodem in een bouwkuip waterdicht te maken, wordt deze geïnjecteerd. De holle ruimtes tussen de zandkorrels worden dan opgevuld met een ‘waterglas’.

De bodeminjectie vindt plaats op evenwichtsdiepte. Er wordt altijd dieper geïnjecteerd dan het ontgravingsniveau omdat het belangrijk is een evenwicht tot stand te brengen tussen het grondwater en een bovengelegen zandpakket. Daarmee wordt opbarsting (scheurvorming) van de bodem van de put voorkómen.

Wij voeren deze werkzaamheden niet zelf uit. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf benaderen, dat gebruik maakt van groot materieel.

Betonreparatie in
drie stappen

1
We gaan aan de slag

We komen bij je langs en gaan voor je aan de slag. Vooraf bespreken we natuurlijk wat voor kosten je kunt verwachten.

2
Bel Frank

Bel Frank en leg uit wat je probleem is. Als het nodig is rijden we even langs om het probleem goed in kaart te brengen.

3
Je beton verkeert weer in goede staat

Je beton is gerepareerd, je zorgen zijn verdwenen, en je pand is weer toekomstbestendig.