Veelgestelde vragen

Vochtwering

?
Wat zijn de oplossingen voor doorslaand vocht?

De oplossing voor doorslaand vocht is afhankelijk van een aantal factoren. Dit zijn de belangrijkste.

1. De buitenmuur bevindt zich boven het maaiveld. Dan kan de muur worden geïmpregneerd (ofwel gehydrofobeerd). Het vocht kan dan niet meer binnendringen.

2. De buitenmuur bevindt zich onder het maaiveld of de buitenkant van de muur is niet bereikbaar. Dat is bijvoorbeeld bij een kelder het geval. Wellicht is er ook sprake van scheuren. Dan moet de gemetselde muur worden geïnjecteerd.

Wij komen graag de situatie bekijken en geven u een advies op maat.

?
Wat zijn de oorzaken van doorslaand vocht?

Als gevolg van poreus metselwerk en/of slecht voegwerk krijgt vocht de kans binnen te dringen. Het water verzadigt de muur, zodat deze constant vochtig blijft.

Ook andere oorzaken kunnen leiden tot vochtproblemen:

 • lekkende waterleiding
 • verstopte of lekkende dakgoten
 • gaten in de mortel
 • vuil en mos op steen, metselwerk of spouwmuur
 • niet goed gedichte daken
 • overtollig bouwvocht bij nieuwbouwwoningen.
?
Wat zijn de oorzaken van optrekkend vocht?

Waarschijnlijk hebt u last van een luchtlek in de aansluiting van de betonvloer met de wand. Een andere mogelijkheid is condensatie door een beperkte of slechte ventilatie.


Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij stellen dat in 90% van de gevallen géén sprake is van optrekkend vocht. In theorie komt optrekkend vocht alleen voor bij woningen van vóór 1940. En zelfs dan alleen op de gefundeerde bouwmuren.

?
Wat zijn de oplossingen voor optrekkend vocht?

Zorg dat grondwater en regenwater niet meer kunnen optrekken in de fundering en het metselwerk. Een afsluitende laag kan de oplossing zijn. Daarvoor zijn verschillende methodes beschikbaar. Wij komen graag de situatie bekijken en geven je advies op maat.

?
Wat zijn de oplossingen voor te hoge luchtvochtigheid?

De luchtvochtigheid in uw huis kan door slechte ventilatie of ventilatiesystemen te hoog worden. Hierdoor krijgt u last van schimmel op de muur of laat het behang los. Hangt er een muffe lucht in de ruimte of hebt u condens op de ramen? Dat zijn allemaal symptomen van een ventilatieprobleem. Niet van een vochtprobleem! Dan gaat het over doorslaand vocht en optrekkend vocht.


Een slecht geventileerde woning is ongezond voor bewoners. Te hoge luchtvochtigheid is meestal snel te verlagen door goede ventilatie.


Woningen zijn steeds beter geïsoleerd, maar bij isoleren hoort ook altijd ventileren. Ook – en vooral – in natte ruimtes.


Gelijkmatig verwarmen
Gelijkmatige verwarming van uw woning is ook belangrijk. Zet u de cv helemaal uit als u de woning verlaat? Bijvoorbeeld om minder energie te verbruiken?


Dat is niet verstandig. Daarmee stopt de gelijkmatige verwarming en dat heeft weer negatieve gevolgen voor de luchtvochtigheid.


Hebt u een probleem met de ventilatie? Wij adviseren u daarvoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Betonreparatie

?
Wat zijn de oorzaken van betonschade?

Schades aan betonconstructies ontstaan door verschillende factoren:

 • fysieke factoren zoals warmte, temperatuurschommelingen, vocht of wind;
 • mechanische factoren zoals overbelasting of constructiefouten;
 • chemische factoren zoals zuren, logen, zouten of organische stoffen;
 • biologische factoren zoals micro-organismen, zwammen, algen of mos.
?
Hoe werkt reparatie met lijmwapening?

Koolstoflijmwapening is een specialistische methode om betonconstructies constructief te versterken, waarbij de wapening uitwendig wordt verlijmd.Onder lijmwapening wordt verstaan wapening die op het oppervlak van een betonconstructie wordt aangebracht door middel van verlijming. De reden daarvoor is altijd van constructieve aard: de constructie is verzwakt en voldoet niet meer aan de eisen en dient daarom te worden versterkt. Dit kan ook voorkomen bij wijzigingen in het gebruik ten tijden van renovaties. Bijvoorbeeld  bij het maken van sparingen in een bestaande constructies. Het verlijmen van extra wapening is dan een goede optie.

Er dient vooraf altijd een constructieberekening gemaakt te worden, waarbij bepaald wordt hoeveel lijmwapening nodig is om de trekkracht van de betonnen constructie terug te brengen of te vergroten.

Na deze gedegen constructieberekening en een goede voorbereiding kan er een heldere offerte worden gemaakt voor het plakken van koolstoflijmwapening.

?
Hoe werkt reparatie met PCC-mortel?

Vaak wordt het loszittende beton verwijderd en vervolgens gerepareerd met een PCC mortel. Deze minerale mortel bevat stoffen die zorgen voor krimp, hechting en uitharding.

?
Hoe werkt reparatie met een slijtlaag?

Bruggen en parkeergarages worden intensief gebruikt. Ze slijten dus snel. Om het beton te herstellen, kunnen wij een slijtlaag aanbrengen. Een slijtlaag is een dun laagje kunsthars, waarin afstrooimateriaal als toplaag wordt aangebracht. Het wordt aangebracht op brugdekken van hout, metaal of beton.

Dit heeft de nodige voordelen, met name voor bruggen. Het brugdek slijt of roest niet zo snel. Bovendien vergroot het de veiligheid voor de gebruikers, want het vermindert de gladheid.

?
Hoe werkt reparatie met betoncoating?

Balkons en terrassen hebben te lijden onder de diverse weersomstandigheden zoals zon, regen en vorst. Je wilt je balkon of terras daar natuurlijk tegen beschermen.

Een goede oplossing is het aanbrengen van betoncoating. Dat zorgt niet alleen voor een fraaier uiterlijk; je hebt ook een bescherming tegen aantasting van bijvoorbeeld water en CO2.

Redenen voor het aanbrengen van betoncoating:

 • ter bescherming en bij impregnering van constructiedelen, zoals balkons, galerijen en/of vloeren
 • bij het versterken, egaliseren, herstellen, impregneren en verven van betonnen vloeren
 • ter voorkoming van corrosie
 • voor het aanbrengen van voegafdichtingen
 • om esthetische redenen.

Er zijn veel verschillende betoncoatings beschikbaar. Wij hebben jarenlange ervaring in betonreparatie en we adviseren je graag bij de keuze van de juiste betoncoating.

?
Hoe werkt constructief verlijmen?
Zijn er scheuren te zien? Dan komt de constructie in de gevarenzone. Scheuren kunnen constructief worden verlijmd. Dat betekent dat twee (of meerdere) onderdelen aan elkaar worden bevestigd met speciale lijm. Daardoor wordt de constructie weer één geheel, conform de CUR56. De verlijming moet zó sterk zijn dat bij beproeving breuk in het beton plaatsvindt en niet in het verlijmde breukvlak. Voor deze methode wordt vaak epoxy toegepast.
?
Hoe werkt vullen van massief metselwerk?

Bij oud massief metselwerk worden scheuren opgevuld. Oud metselwerk mag alleen verankerd worden of worden gevuld met een kalkmortel. Omdat geen stoorlaag van het damptransport van het metselwerk mag ontstaan, moet een gelijkwaardig bouwmateriaal worden gebruikt.

Deze reparaties worden vaak uitgevoerd door het vullen van de scheur en de verankering van het metselwerk.