Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BVFrank b.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van BVFrank b.v., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BVFrank b.v. verstrekt. BVFrank b.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Overige persoonsgegeven die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom bvfrank b.v. gegevens nodig heeft

BVFrank verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast verwerkt BVFrank b.v. uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren – Om goederen of diensten bij u af te leveren
BVFrank b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BVFrank b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van BVFrank b.v.) tussen zit.

Hoe lang bvfrank b.v. gegevens bewaard

BVFrank b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

BVFrank b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden. BVFrank b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiligingen en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BVFrank b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van BVFrank b.v.: www.bvfrank.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Cookies of vergelijkbare technieken

BVFrank b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@bvfrank.nl. BVFrank b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiligen

BVFrank b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BVFrank verzamelde persoonsgegevens,neem dan contact op met BVFrank b.v. via: info@bvfrank.nl

Postadres / vestigingsadres:
Industrieweg 34-13 - 3606 AS - Maarssen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69142076

Functionaris Gegevensbescherming:
Frank de Bruijn, tel.: 06 -230 62 191